150 години от рождението на Ленин


Съвместно изявление на комунистическите и работническите партии по повод 150-годишнината от рождението на Владимир Илич Ленин.

Ние почитаме паметта на великия вожд на революцията
В.И. Ленин,
наш дълг е да продължим неговото дело!

Ние, комунистическите и работническите партии, подписвайки се под това Съвместно изявление, искаме да почетем паметта на великия революционер и теоретик на научния социализъм Владимир Илич Ленин, чиято 150-годишнина отбелязваме на 22 април.

Точно в днешните условия, когато се разраства пандемията от COVID-19, която разкри огромните трагични недостатъци на системата на здравеопазването в капиталистическите страни, антисоциалната и паразитна природа на капиталистическата система пред лицето на новата криза, бремето на която отново ще бъде стоварено върху раменете на трудещите се, а също и агресивната природа на империализма и изострянето на империалистическите противоречия, създаващи нова заплаха за мира и за народите, ние още повече чувстваме голямата необходимост да се обърнем към историческата личност на В.И. Ленин,.

Към личността, посветила целия свой живот, без остатък, на делото на работническата класа и на другите народни слоеве, на борбата за ликвидиране на експлоатацията и изграждането на социалистическото общество.

Ние почитаме В.И. Ленин като основател на съвременната партия на работническата класа, на партия от „нов тип“, която решително се разграничава от опортюнизма и ренегатството на старите социалдемократически партии. Такава беше партията на болшевиките, която се намираше в първите редици на класовата борба на пролетариата и на другите угнетени народи на Русия. Партията на Ленин доведе работническата класа на Русия до победа, до свалянето на експлоататорските класи и до установяване на диктатура на пролетариата, до формирането на правителство на работниците и селяните, което беше поставено в служба на интересите на мнозинството, в служба на експлоатираните и угнетени маси. В.И. Ленин определи и обоснова авангардната роля на Комунистическата партия не само за установяването на работническа власт, но и за изграждането на социализма.

Ние почитаме В.И. Ленин като теоретик, който, отчитайки конкретната действителност, и за бъдещето разви съставните части на марксизма – философията, политическата икономия и научния комунизъм. Ние почитаме В.И. Ленин като противник на всякакви опортюнистични и ревизионистки извращения на революционната теория и практика, като противник на догматиза, сектанството и парламентарните илюзии. Такива негови работи като «Что такое «друзья народа» и как они воюют против социал-демократов?», «Развитие капитализма в России», «Что делать?», «Две тактики социал-демократии в демократической революции», «Материализм и эмпириокритицизм», «Марксизм и ревизионизм», «Крах II Интернационала», «Социализм и война», «О лозунге Соединённых Штатов Европы», «Империализм, как высшая стадия капитализма», «Государство и революция», «Апрельские тезисы», «Детская болезнь «левизны» в коммунизме», «Очередные задачи Советской власти», «Великий почин» и днес са отправна точка за разпространение и развитие на марксизма и революционната борба. Ценното теоретично наследство на Ленин остава абсолютно актуално и е маяк в идейно-политическото възпитание и дейност на всяко ново поколение революционери.

Ние почитаме В.И. Ленин като вожд на Великата октомврийска социалистическа революция, която преди повече от век разтърси човечеството, на победоносната революция, която показа силата на класовата борба, на силата на експлоатираните и угнетени маси, когато те вземат делото в собствените си ръце и завъртат колелото на историята напред, в посоката на социалното освобождение. Ние почитаме В.И. Ленин като вожд на пламъка на Октомври, който ускори създаването на редица комунистически партии, на революционни работнически партии. Ленин притежаваше проницателни стратегически способности и умело управляваше съюзи. Способности, които той отдаде на делото на социалистическата революция.

Ние почитаме В.И. Ленин като вожд на първата в света социалистическа държава, в която за пръв път беше установена властта на работниците на основата на новите революционни институции, такива като Съветите. Социалистическа държава, която се стремеше към икономическо функциониране на обществото на нова основа – на основата на удовлетворяването на съвременните обществени потребности и всестранното свободно развитие на всички хора, а не на основата на ръста на печалбата за шепа хора. СССР е първата в света социалистическа държава, която стана реалност благодарение на специалния принос на В.И. Ленин, извел на преден план новите безпрецедентни икономически, социални, политически и културни завоевания на работническата класа и широките трудови слоеве, които оказаха огромно влияние на историческто прогресивно развитие на събитията на нашата планета. Той беше опора за народите в борбата за социализъм и мир.

Ние почитаме В.И. Ленин като велик интернационалист, лидер, издигнал знамето на пролетарския интернационализъм, възправил се срещу предателската позиция на Втория Интернационал през Първата световна империалистическа война. Почитаме В.И. Ленин като борец срещу буржоазния национализъм и другите буржоазни измислици, такива като космополитизма на капитала. Почитаме В.И. Ленин като инициатор за създаването на Третия Комунистически Интернационал, който оказа голямо влияние върху международното работническо и комунистическо движение, и като личност, която и днес е основен източник за извличането на полезни изводи от опита, натрупан в хода на неговата дейност. Позициите на Ленин по въпросите за колониализма доведоха комунистите до разбирането на проблема с колониите и ги вдъхнови в оглавяването на антиколониалната борба, както в колониалните държави, така и в колониите.

Ние почитаме В.И. Ленин като неуморен и последователен борец срещу империалистическите войни, за борбата на народите за национално и социално освобождение, за социална справедливост, мир, социализъм.

Контрареволюцията и капиталистическата реставрация не могат да зачеркнат достиженията на социализма. Бедствията и несправедливостта, острите проблеми и мъченията, свързани с капиталистическата експлоатация и потисничеството, с които се сблъскват работническата класа, дребните и средните слоеве, селячеството и народите в цяло, подчертават днешната необходимост и актуалност на социализма за целия свят.

Комунистическите и работническите партии осъждат вълната на премълчаване и реакционното и антикомунистическо изкривяване на фактите за В.И. Ленин, с които се нахвърлиха по цял свят политическите сили, служещи на интересите на капитала.

Ние се борим за продължаване делото на Ленин и сме изпълнени с решимостта да разпространяваме неговите идеи, да продължаваме да защитаваме неговото наследство и призоваваме трудещите се и народите да извлекат своите уроци от това.

22 април 2020 г.

Съвместното изявление е подписано от:

 1. Communist Party of Albania
 2. PADS, Algeria
 3. Communist Party of Argentina
 4. Communist Party of Armenia
 5. Communist Party of Australia
 6. Party of Labour of Austria
 7. Communist Party of Azerbaijan
 8. Democratic Progressive Tribune of Bahrain
 9. Communist Party of Bangladesh
 10. Communist Party of Belarus
 11. Communist Party of Belgium
 12. Brazilian Communist Party
 13. Communist Party of Britain
 14. New Communist Party of Britain
 15. Communist Party of Bulgaria
 16. Party of Bulgarian Communists
 17. Union of Communists in Bulgaria
 18. Communist Party of Canada
 19. Communist Party of Chile
 20. Socialist Workers’ Party of Croatia
 21. AKEL, Cyprus
 22. Communist Party of Bohemia-Moravia
 23. Communist Party of Denmark
 24. Communist Party in Denmark
 25. Force of the Revolution, Dominican Republic
 26. Communist Party Ecuador
 27. Egyptian CP
 28. Communist Party of El Salvador
 29. Communist Party of Finland
 30. Communist Revolutionary Party of France
 31. Pole of Communist Revival in France
 32. United Communist Party of Georgia
 33. German Communist Party
 34. Communist Party of Greece
 35. Hungarian Workers Party
 36. Communist Party of India
 37. Communist Party of India (Marxist)
 38. Communist Party of Kurdistan – Iraq
 39. Tudeh Party of Iran
 40. Workers’ Party of Ireland
 41. Communist Party of Ireland
 42. Communist Party of Israel
 43. Communist Party, Italy
 44. Italian Communist Party
 45. Jordanian Communist Party
 46. Shiso-Undo, Japan
 47. Socialist Movement of Kazakhstan
 48. Workers’ Party of Korea
 49. Party of the Communists of Kyrgyzstan
 50. Lebanese Communist Party
 51. Socialist Party of Latvia
 52. Socialist Party, Lithuania
 53. Communist Party of Luxembourg
 54. Communist Party of Malta
 55. Communist Party of Mexico
 56. Communist Party of Norway
 57. New Communist Party of the Netherlands
 58. Communist Party of Pakistan
 59. Palestinian Communist Party
 60. Palestinian People’s Party
 61. Paraguayan Communist Party
 62. Peruan Communist Party
 63. Communist Party of Puerto Rico
 64. Communist Party of Poland
 65. Portuguese Communist Party
 66. Philippine Communist Party (PKP-1930)
 67. Communist Party of Ukraine
 68. Union of Communists of Ukraine
 69. Communist Party of the Russian Federation
 70. Communist Workers’ Party of Russia
 71. Communist Party of the Soviet Union
 72. Union of Communist Parties – CPSU
 73. New Communist Party of Yugoslavia
 74. Communists of Serbia
 75. Communist Party of Slovakia
 76. South African Communist Party
 77. Communist Party of Spain
 78. Communist Party of the Workers of Spain
 79. Communist Party of the Peoples of Spain
 80. Communists of Catalonia
 81. Galizan People’s Union
 82. Communist Party of Sri Lanka
 83. Communist Party of Swaziland
 84. Communist Party of Sweden
 85. Communist Party, Switzerland
 86. Sudanese Communist Party
 87. Syrian Communist Party
 88. Communist Party of Turkey
 89. Party of Communists, USA
 90. Communist Party of Venezuela

Вашият коментар

Попълнете полетата по-долу или кликнете върху икона, за да влезете:

WordPress.com лого

В момента коментирате, използвайки вашия профил WordPress.com. Излизане /  Промяна )

Twitter picture

В момента коментирате, използвайки вашия профил Twitter. Излизане /  Промяна )

Facebook photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Facebook. Излизане /  Промяна )

Connecting to %s