Редакция и контакт

За въпроси и връзка с редакцията на „Регион-32“ използвайте формата за контакт по-долу или се свържете с нас на тел. +359 888 26 99 86.

 

 

Новинарски портал за култура, изкуство, пътувания и туризъм